BERÄKNA PRIS Hem > BERÄKNA PRIS

Innan vi börjar arbeta där ställningar krävs är det alltid viktigt att göra en projekt uppskattning för att ta reda på alla kostnader. Genom att ge information om projektet får du reda på priset oftast samma dag. Vi önskar att du svarar på några frågor

Beräkna pris för Ställningar

Beräkna kostnaden

För att få priset snabbt och enkelt du får gärna fylla in bara 5 steg.

Leverans och montering / demontering ingår i priset!

Byggnadsställningar är ett extremt ansvarsfullt jobb som inte bara kräver fysisk förberedelse utan speciell kunskap också. Våra team är ordentligt utbildad och har alla nödvändiga certifieringar för att utföra denna uppgift på den högsta nivå.

Beställ ytterligare tjänster

Vårt jobb är inte bara montera färdigt ställningar det är ganska ofta får vi göra ytterligare åtgärder t.x fixa säkerhetsnät, montera osb-skiva (plyfa) osv. Vi är redo att hjälpa dig!